CNC车床师傅
    1.3年以上工作经验;
    2.熟练使用新代,宝元数控系统,熟练使用排刀机,刀塔机;有使用西铁城A20经验更佳;

    3.具有对技术精益求精的态度,保持积极向上,有团队工作精神;


QC主管
    1. 五金行业相关工作经验2年以上;
    2. 熟练运用各种管控手法;能系统有效的制定管制程序;
    3. 对于经常性,重点难点问题有建设性的意见及解决方案